O mnie

Jestem psychologiem (psychologia stosowana, Uniwersytet Jagielloński).

Psychoterapii uczyłam się w dwóch nurtach:

Od początku moją zawodową drogę wiązałam z psychoterapią pracując w Krakowie oraz we Wrocławiu, poznając różne zespoły i środowiska psychoterapii (Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzinnego, NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnień, zespół Terapii Rodzin Krakowskiego Ośrodka Terapii, Przychodnia Specjalistyczna Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień SP ZOZ Stare Miasto, Zespół Ognisk Wychowawczych).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Superwizuję moją pracę.